Slovenské subjekty - ponuka spolupráce


Vyzývame slovenské subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu s kórejskými firmami na území Slovenska, aby nám o sebe dali vedieť e-mailom.
Na tejto stránke budú zverejnené ich adresy a ponuka spolupráce.
Kancelárie  konzulátu sú pripravené ponúknuť priestor na rokovanie.