Úvod

Vážený návštevník,

vitajte na stránkach honorárneho konzulátu Kórejskej republiky, kde budete môcť nájsť informácie o našej konzulárnej činnosti.
Náš úrad vznikol na podnet veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave, s cieľom pomáhať kórejským občanom, ktorí žijú a pracujú v regióne Žilinského samosprávneho kraja. Kórejská komunita je v tomto regióne viac koncentrovaná vďaka výrobcovi automobilov KIA a jeho dodávateľov, čo prináša väčšie nároky na konzulárnu obslužnosť tejto komunity. Cieľom nášho konzulátu je najmä pomoc kórejským občanom v oblastiach podnikania, životných problémoch, pomoc v sociálnych a úradných záležitostiach, ako aj v oblasti vytvárania podmienok na lepšie prežitie života na Slovensku. Veríme, že naše stránky budú pre vás prínosné.

Detailnejšie informácie o našej činnosti nájdete na príslušných stránkach nášho webu.