Iné


Veľvyslanec Kórejskej republiky na návšteve v Žilinskom kraji.

Veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku  pán Byung  Hwa CHUNG a radca pán Sung-kwan  CHO navštívili  dňa 18. januára 2019 Žilinu.

Na pôde župy sa stretli  s  predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja  pani Erikou Jurínovou a primátorom Žiliny  pánom Petrom Fiabáne. Rokovaní sa zúčastnil honorárny  konzul Kórejskej republiky pán Oldřich Kovář. Predmetom rokovania bolo vytváranie podmienok k upevneniu  a spestreniu   vzájomne  prospešných  vzťahov, porozumenia a priateľstva medzi národmi a podnikateľmi. Predstavitelia kraja a mesta ocenili podporu Nadácie Kia Motors Slovakia v projektoch rekonštrukcie Parku Ľudovíta Štúra  a budovania cyklotrás a turistických chodníkov v regióne Malej Fatry.

Návšteva nášho kraja bola ukončená prezretím výrobného procesu v závode Kia Motors Slovakia.