Kórejské subjekty - ponuka spolupráce


Vyzývame kórejské subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu so slovenskými firmami na území Slovenska, aby nám o sebe dali vedieť e-mailom.
Na tejto stránke budú zverejnené ich adresy a ponuka spolupráce.
Kancelárie  konzulátu sú pripravené ponúknuť priestor na rokovanie.

1. Júnová delegácia kórejských firiem